Vergaderdata 2020

Hier de data's die vastgesteld zijn voor de vergaderingen.

 

29 jan - 26 feb - 25 mrt - 29 apr - 27 mei - 24 jun - 30 sep - 28 okt - 25 nov.
 
De maanden juli en augustus geen vergadering i.v.m. vakantie, (alleen het DB houd dan onderling contact).
En 16 december is alleen voor de leden.
 
Wanneer U geen agenda ontvangt en bij onverwachte gebeurtenissen gaat de vergadering niet door, daar krijgt U dan wel bericht over.
 
Namens Wijkplatform Elst Noord een gezond en fijn 2020 toegewenst en tot ziens !!