Vergaderdata 2019

Hier de data's die vastgesteld zijn voor de vergaderingen.

 vergaderdatums voor 2019 van het Wijkplatform Elst Noord. De vergaderingen zijn allemaal op de woensdagavond, dit op verzoek van de politiek.

23 jan - 27 febr - 27 mrt - 24 apr - 29 mei in de mnd. juni, juli en aug als het nodig is alleen het DB. 25 sept - 30 okt - 27 nov. In dec hebben wij de jaarafsluiting en deze is alleen voor de vaste club van het WPEN.

 

Vanaf 2019 zullen de vergaderingen om 19.30 uur beginnen

 

 

 

 

 

 

Nog wel een belangrijke mededeling : Wanneer u geen agenda ontvangt voor de vergaderdatum zijn er te weinig belangrijke zaken om hierover te vergaderen !!

 

Wij vergaderen niet om te vergaderen !!!!