Verslag bijeenkomst dorpsraden en wijkplatforms 3 juli 2013

31-07-2013 05:33

Op 3 juli 2013 vond er een bijeenkomst plaats

van dorpsraden en wijkplatforms.

Klik hieronder voor het verslag

 

Eigen bijeenkomstDenW.doc (74240)