Vernielingen hersteld

26-12-2016 20:09
Aan allen, Toen ik zo juist langs de gemeentewei kwam, zag ik tot mijn grote vreugde dat de vernielingen die begin december waren aangericht op onze gemeentewei c.q. speeltuin door de gemeente zijn hersteld. Dus ook de plaquette die door het Wijkplatform Elst Noord tijdens de hernieuwde opening was geschonken staat weer op zijn sokkel, alleen op een andere plaats, zodat hij beter door de bewoners te zien is !! Gemeente hartelijk dank voor deze mooie actie namens het WPEN. Groet van Willy. Vz WPEN.