Stop zetten buurtbedrijf Elst Noord

07-02-2018 16:22

Pilot Buurtbedrijf afgerond

Elst Noord startte in 2017 met een pilot van een buurtbedrijf: een organisatie die bewoners en bedrijven binnen een wijk stimuleert om werkzaamheden in de wijk zelf op te pakken. Hiermee wil het buurtbedrijf ‘het geld’ in de buurt houden en de leefbaarheid verbeteren. De pilot van het buurtbedrijf Elst Noord is afgerond, helaas niet met succes.

 

In eerdere berichtgeving over Buurtbedrijf Elst Noord is duidelijk geworden dat er voldoende animo is in Elst Noord om op diverse wijkthema`s het concept van het buurtbedrijf toe te passen. Helaas heeft de initiatiefgroep moeten vaststellen dat het ontbreekt aan organisatie kracht. Er is lang gezocht naar mensen die de dagelijkse leiding van het buurtbedrijf willen doen. Hierbij ging het om een bestuur van vrijwilligers(inwoners van Elst Noord) en een op termijn betaalde coördinator. Deze mensen zijn niet gevonden.

 

De pilot van Buurtbedrijf Elst Noord heeft laten zien dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen op een andere manier kunnen samenwerken in een wijk. Daarnaast heeft het laten zien dat inwoners het prettig vinden als diensten waar gebruik van wordt gemaakt in de wijk ook uit de wijk komen. Het blijkt lastig te zijn om deze dan ook op wijk niveau te organiseren.

 

Buurtbewoners uit Elst Noord die toch graag invloed willen hebben op de diensten die in de wijk worden geleverd kunnen eens kijk naar Right to Challenge. Zie voor meer informatie, https://www.overbetuwe.nl/Inwoners/Nieuws/Wij_kunnen_dat_veel_beter_gemeente_Overbetuwe