Overbetuwe Doet uitgesteld!

19-03-2020 14:36

Beste redactie, contactpersonen dorpscommunicatie/wijkplatform,

 

Eerder hebben we u informatie gestuurd over Overbetuwe Doet om via het dorpsblad of online dorpsgenoten te informeren over de waardecheques die begin april zouden worden verstuurd.

Dit gaat echter niet door. Als u in de gelegenheid bent de berichtgeving hierover te wijzigen (met name online, de meeste dorpsbladen voor maart zullen al zijn gedrukt/ bezorgd), dan stellen we dit zeer op prijs.

 

U kunt hiervoor onderstaande tekst gebruiken of verwijs naar één van onze berichten:

 

- https://www.overbetuwedoet.nl/newsDetails.php?id=46

- https://www.overbetuwe.nl/Inwoners/Nieuws/Ronde_Overbetuwe_Doet_uitgesteld

- https://www.facebook.com/OverbetuweDoet/

 

 

Ronde Overbetuwe Doet uitgesteld

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen leiden tot uitstel van Overbetuwe Doet.

 

Het verzamelen van waardecheques leidt immers tot méér (fysiek) contact in een periode waarin we dat juist moeten beperken.

De waardecheques worden daarom NIET in april bezorgd.

De bezorging van de waardecheques wordt uitgesteld tot in ieder geval de 2e helft van mei, mits de maatregelen tegen die tijd zijn versoepeld.

 

Wel kunt u initiatieven blijven aanmelden. Dus heeft u een goed idee om uw buurt of dorp leuker, beter of mooier te maken?

En wilt u dat idee uitvoeren in de zomer, najaar, winter of in 2021?

Ga naar www.OverbetuweDoet.nl en lees daar alles wat u wil weten of meld direct uw initiatief aan.

 

 

Dank alvast. Als u nog vragen hebt, benader ons gerust.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

regisseur@overbetuwedoet.nl

Esther Jansen (06 58081698)

Daniëlle Kurris (06 58081514)