Optimalisatie fietsverbindingen

04-12-2017 22:59

Een of twee jaar geleden heeft een aantal dorps- en wijkraden in onze
gemeente naar aanleiding van een ongeluk met een fietser bij Randwijk de
koppen bij elkaar gestoken om te komen tot een plan om de fietsroutes in
onze gemeente beter en veiliger te krijgen. Wethouder Jan van Baal heeft
indertijd aangegeven dit plan niet te omarmen. Intussen heeft het
College van B&W na lang aandringen wel een nota 'optimalisatie
fietsverbindingen' opgesteld. Deze wordt in een voorronde op 19 december
2017 besproken. De stukken zijn helaas te groot om te mailen en zijn te
vinden op:
https://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=overbetuwe&agendaid=fe35f98d-1c11-4333-a5d1-a7280a46f924&FoundIDs=&year=2017


Ik ben erg benieuwd hoe jullie over deze nota denken, in hoeverre deze
aan jullie wensen tegemoet komt en of jullie ideeen hebben om het plan
te verbeteren en te komen tot een goed netwerk van veilige fietsroutes
tussen de dorpen.

Overigens kunnen jullie ook nog inspreken op deze voorronde. Je moet je
dan minimaal twee werkdagen van te voren aanmelden bij de griffie:
griffie@overbetuwe.nl of 0488-362300.


Graag hoor ik van jullie, zodat ik jullie input kan meenemen in de
bespreking van het plan.


Vriendelijke groeten,

Hanno Krijgsman

Fractievoorzitter GroenLinks Overbetuwe

Tel. 06-4248 1617