OMMETJES

25-05-2014 09:28

De tijd vliegt. Het is alweer 2 maanden geleden dat ik u benaderde met de vraag om beschikbaar materiaal bij mij aan te leveren. Helaas heb ik niet van iedereen een reactie vernomen.

Het materiaal, dat ik ontving, zend ik u hierbij toe met het verzoek dit op uw eigen website te plaatsen.

Ik doe dat in 7 zendingen, omdat het een fiks aantal Mb’s betreft.

 

Binnen de gemeente Overbetuwe is men, tezamen met dorpsraden, bezig om ommetjes te creëren, voorzien van de nodige brochures, enz.

Men werkt naar een netwerk en als dat aanwezig is, kunnen de ommetjes met elkaar verbonden worden.
Als dat gerealiseerd is, zou de ontwikkeling van een app een mooi moment zijn.

Echter, dit proces vergt tijd, energie en brengt kosten met zich mee

 

Ik stel dan ook voor dat we gestaag verder gaan met het ontwikkelen van ommetjes en dat we elkaar op de hoogte houden.

Binnen nu en enkele weken zal ik enkele van u persoonlijk benaderen met de vraag om een werkgroep in het leven te roepen om bijvoorbeeld voor Elst mooie ommetjes te maken.

Voorbeeld: zoeken naar logische doorsteek vanuit wijk Vierslag (Westeraam) naar Lingestraat (via Helofytenveld, bruggetjes, …)

De werkgroep houdt zich dan bezig met het in kaart brengen van interessante zaken, objecten, enz. en schrijft teksten voor de brochure volgens een vast format zodat er eenheid is bij het raadplegen van het informatiemateriaal.

 

Voor nu vertrouw ik erop u hiermee voldoende ingelicht te hebben.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Anne-Marie van Rijsingen

Telefoon: 0481 376462

E-mail: ams.vanrijsingen@kpnplanet.nl

Hier een aantal mooie "OMMETJES"

Dit zijn zowel fiets als wandelroutes

Driel_Wandelroute.pdf (4228440)
Elst_Cultuurwandeling.pdf (1897405)
Elst_Natuurwandeling.pdf (2273670)
Fiets.docx (13593)
Hollanderbroek_Binnen_Wandelroutes.pdf (441519)
Hollanderbroek_Wandelkaart.pdf (1887632)
huissense_bloemroute.PDF (705693)
monumentenwandeling_bemmel.pdf (1271749)
monumentenwandeling_huissen.pdf (815963)
monumentenwandeling_ressen.pdf (812418)
ommetje_doornenburg.pdf (2707594)
OmmetjeDdP-lang.pdf (372139)
OmmetjeDoornik_dePas_lang.PDF (372139)
Ommetje-Doornik-DePas_DEF-lores.pdf (628090)
Oosterhout_Wandelroutes.pdf (2632257)
Rondjeoverbetuwe_Fiets_50Km.pdf (514828)
Schuytgraaf Wandelroute_Zuid_2010.pdf (285689)
Schytgraaf Wandelroute_Groot_2010.pdf (1106662)
zeegbos.pdf (611047)

DePark_2014.pdf (7968503)