Nieuwsbrief IKP Openbare Ruimte - maart 2021

05-03-2021 13:39
   
Nieuw Kwaliteitsplan Openbare Ruimte Overbetuwe
U heeft meegedacht over de inrichting en beheer van de openbare ruimte en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de opstelling van het Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte.
 
De gemeenteraad van Overbetuwe heeft op 23 februari 2021 unaniem het Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte aangenomen. Hiermee wordt voor zowel het bestuur, de organisatie en de inwoners vastgelegd wat men mag verwachten van de openbare ruimte en waar de organisatie controle op uitoefent en op stuurt.
 
Vervolg
Het college heeft de voorkeur uitgesproken voor het onderhoudsniveau ‘Basis op orde’ en wil € 200.000,- per jaar uittrekken voor de realisatie van de zes ambities. In de raadsvergadering van 6 juli 2021 kiest de raad voor het uit te voeren onderhoudsscenario en de beschikbare financiële middelen voor de ambities. Voor vervangingen wordt dit jaar een meerjarenplan opgesteld.
De uitvoer van het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte start in 2022.
 
Het plan
U kunt het Integraal kwaliteitsplan en een samenvatting daarvan lezen op de website van de gemeente.
 
Integraal Kwaliteits Plan Openbare Ruimte

Publiekssamenvatting Integraal Kwaliteits Plan Openbare Ruimte

Contact
Heeft u vragen? Neem dan contact op met B. Colen, via b.colen@overbetuwe.nl of via telefoonnummer 14 0481.