Laag inkomen in Overbetuwe?

18-10-2016 17:07

Laag inkomen in Overbetuwe?

Voor mensen met een klein inkomen zijn het dure tijden. Scholen vragen ouderbijdragen en sport- en cultuurverenigingen heffen de contributie voor het nieuwe jaar.

Het is niet altijd bekend dat een substantieel deel van deze kosten vergoed wordt door de gemeente Overbetuwe. Dat gaat via verschillende regelingen.

Ik wil jullie vragen dit bericht online (of op papier) te delen met mensen waarvan je weet dat ze het kunnen gebruiken én bekend te maken bij de sportverenigingen en cultuurclubs waar je lid van bent, ook als je geen laag inkomen hebt.

Wanneer kom je in aanmerking?
https://www.overbetuwe.nl/…/Regelin…/Wat_is_een_laag_inkomen

In de praktijk wordt er voor éénouder gezinnen een iets hogere inkomensgrens gehanteerd. Dus mocht je net iets boven die grens zitten aarzel dan niet ook contact op te nemen met de gemeente Overbetuwe. https://www.overbetuwe.nl/

De ouderbijdrage van school kan je via het Persoonlijk Minima Budget terugkrijgen. Dat bij de basisschool om een bedrag per kind van maximaal 50 euro en 100 euro voor het middelbaar onderwijs.

Informatie Persoonlijk minimabudget:
https://www.overbetuwe.nl/…/Regeli…/Persoonlijk_MinimaBudget

Voor mensen met een Gelrepas kunnen sportverenigingen een bijdrage declareren. De maximale vergoeding is 225 euro voor kinderen en 50% van de kosten voor volwassenen met eveneens een maximum van 225 euro. (Dit geldt ook voor zwemlessen)

Kledingbon: mocht de contributie lager zijn dan 225 euro dan komen kinderen in aanmerking voor een kleding bon voor het resterende bedrag tot een maximum van 75 euro.

Voor cultuurclubs geldt behoudens een eigen bijdrage van 10% een maximaal bedrag van 405 euro voor kinderen. Voor volwassenen geldt dat na aftrek van de eigen bijdrage 50% kan worden teruggekregen tot een maximum van 185 euro.

Maximaal één sport of cultuurclub per persoon.

Aanvragen Gelrepas:
https://www.overbetuwe.nl/…/Regelingen_voor_mensen…/GelrePas

Ik wil alle sport en cultuur clubs in Overbetuwe oproepen om hier aan mee te doen en de minimale administratieve last die dit oplevert voor lief te nemen. Je verlaagt de drempel om lid te worden van je vereniging substantieel en dit kan zorgen dat mensen lid worden én lid blijven als ze het even wat moeilijker hebben. En ook uit te dragen de vereniging hier aan mee doet. Zijn er verenigingen die al meedoen? Er is namelijk geen lijst beschikbaar.

Info voor sportclubs via website Arnhem :
https://www.overbetuwe.nl/…/Regelingen_voor_mensen…/GelrePas

Info voor cultuurclubs via website Arnhem :
https://www.arnhem.nl/…/G…/informatie_voor_cultuuraanbieders

Mocht je als lid van een vereniging of vereniging op praktische problemen stuiten t.a.v. het bovenstaande dan hoor ik dat graag. Wellicht kunnen we dan gezamenlijk iets doen om te toegang te versimpelen.