Invullen enquête

08-04-2020 09:51

Recent hebben we de bijeenkomst om samen met u na te denken over de visie voor de openbare ruimte helaas moeten annuleren. Op afstand werken we echter hard door aan het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte. We hebben daarvoor een manier bedacht waarmee we toch uw inbreng kunnen ophalen. Graag willen we u dan ook uitnodigen vanaf nu tot en met 29 mei 2020 een digitale enquête in te vullen via deze link: https://www.survio.com/survey/d/X3D4I5T1L5D1F3I2T.

 

Waarom een enquête?

Iedereen is wel eens in de openbare ruimte. Daarom is het belangrijk dat de openbare ruimte prettig is. Door de openbare ruimte goed in te richten en te onderhouden zorgen we ervoor dat we een fijne leefomgeving creëren voor inwoners van gemeente Overbetuwe. Omdat u de openbare ruimte veel gebruikt, horen we graag uw mening. Dit vragen we van u als dorpsraadlid, maar ook aan inwoners, dorpscentra en bedrijventerreinen. Alle meningen tellen even zwaar.

Waar gaat de enquête over?

In de enquête kunt u aangeven wat u belangrijk vindt voor de openbare ruimte. Vindt u het belangrijk dat de openbare ruimte schoon is? Moet het inspelen op klimaatverandering? Of moet de openbare ruimte vooral mooi zijn? U kunt uw mening geven over verschillende soorten gebieden zoals de dorpscentra, woonwijken, bedrijventerreinen, parken en buitengebied. De uitkomsten van de enquête gebruiken wij om betere keuzes te maken in de visie.

In deze visie worden geen concrete maatregelen of projecten voor de herinrichting van de openbare ruimte benoemd en wordt niet ingegaan op (nieuw)bouwprojecten. Om duidelijker te maken wat we bedoelen, gebruiken we soms afbeeldingen van plekken in Overbetuwe. Dit betekent niet dat er op deze plekken vanzelfsprekend actie wordt ondernomen.

Invullen enquête

De enquête kan via deze link (https://www.survio.com/survey/d/X3D4I5T1L5D1F3I2T) ingevuld worden. Het is anoniem. De uitkomsten worden alleen gebruikt voor dit onderzoek. Heeft u vragen over de enquête of wilt u graag nog een extra toelichting geven, neem dan contact op met Laura Barnhoorn via laura.barnhoorn@planterra.nl. PLANTERRA is het adviesbureau dat ons ondersteunt bij het schrijven van dit plan.

Vanaf woensdag 8 april is er een enquête over dit onderwerp online voor inwoners. Inwoners / belangstellende worden via verschillende communicatiekanalen uitgenodigd voor invullen van deze enquête.

 

We zien uw reacties graag tegemoet!

 

Met vriendelijke groet,

 

Oscar Mulder

Projectleider Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte