Infoavond Veiligheid op en rond het spoor

26-07-2016 21:22

Ik, John Baaijens,  ben bezig met het voorbereiden van de informatieavond 'Veiligheid op en rond het spoor' voor bewoners van Elst-Oost en Noord, die nabij de spoorlijn wonen. Die avond is op 7 november in De Kik. Er zijn een paar vragen waar we vooraf graag al een antwoord op willen weten: Welke zorgen heeft U over het spoor? Welke ideeën leven er over het spoor? (bijv. berichtgeving over teveel goederen over het spoor) Welke vragen wilt U beantwoord hebben op de informatieavond? Hoe beleeft U het wonen bij het spoor? Graag een algemene reactie of via een PB van inwoners van Elst, die binnen 200 meter van het spoor wonen. Zie orgineel bericht op FACEBOOK