Enquette buurtbedrijf

27-09-2017 11:16

 

Elst Noord is gestart met een pilot van een buurtbedrijf: een organisatie die probeert klussen en werkzaamheden in de wijk te laten uitvoeren door bedrijven en vrijwilligers uit de wijk. Hiermee wil het buurtbedrijf het geld in de buurt houden en de leefbaarheid in de buurt verbeteren. 

 

Hoe staat u als bewoner van Elst Noord tegenover het idee van een buurtbedrijf? Om op een goede manier van start te gaan met het Buurtbedrijf wil de stuurgroep via een enqu te het draagvlak voor het buurtbedrijf onder de inwoners van Elst Noord onderzoeken.

 

De  enquette kan worden ingevuld via www.buurtbedrijfelstnoord.nl/enquete.