Brief voor Triade

08-02-2013 17:03

Hallo bewoners van Elst Noord,

Wij (de Stuw – de Driestroom – Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt – Wijkplatform Elst Noord) hebben op 7 februari een soort vergadering cq bijeenkomst gehad over de toekomst van het Triade gebouw.

Zoals u inmiddels wel begrepen heb door middel van de nieuwsbrief, gaat Jongerenwerk De Uitvlucht voor minstens 2 jaar een gedeelte huren van dit gebouw van de Driestroom dit alles met medewerking van de Gemeente Overbetuwe.

Het is de bedoeling van de Gemeente en de deelnemende partijen dat dit gebouw een soort Multifunctioneel – centrum gaat worden, waar zowel jong en oud van alles kunnen gaan organiseren, zoals bijvoorbeeld gezamenlijk koken, gymmen, kaarten, sjoelen, oud Hollandse spelen, bbq  etc. etc.

Wij de LBG – KB en het WPEN juichen dit bijzondere initiatief toe, wat wij begrepen hebben zal er in de toekomst ook voor Elst Oost en Zuid zoiets dergelijks worden georganiseerd.

De omwonende zullen op 28 febr. een uitnodiging krijgen waar het een en ander wordt toegelicht en waar zij zelf ook met eventuele vragen kunnen komen.

Voor de bewoners van heel het gebied van Elst Noord wordt ook nog een avond georganiseerd, maar dat krijgt u nog te horen. Wat u zeker ook moet doen om op de hoogte te blijven over van alles en nog wat is te kijken op de web – sites van LBG – KB en WPEN.

 

Hans Holtrop,  Vz. LBG-KB

Willy Peters,    Vz. WPEN