Bomen gekapt

09-01-2018 22:25

Zo vroeg in het nieuwe jaar en dan alweer een prachtig resultaat voor de bewoners van de Van der Duyn van Maasdamstraat de gevaarlijke grote Plakbomen zijn gisteren gekapt.

In samenwerking met het Wijkplatform Elst Noord en de Gemeente Overbetuwe (Wethouder Jan v Baal) is er eindelijk ook hier een einde gekomen aan de overlast die voor een groot aantal aanwonende een doorn in het oog waren.

Wij gaan er van uit dat wanneer er nieuwe bomen voor terug komen, dit in een goede verstandhouding zal gaan tussen enerzijds de gemeente en anderzijds een vertegenwoordiging van aanwonende en het Wijkplatform.

Samen staan we sterk en langs deze weg willen wij een ieder bedanken die een steentje heeft bijgedragen aan dit mooie succes !!

 

Willy Peters,

Vz Wijkplatform Elst Noord.