Achterpaden/brandgangen

05-10-2016 09:05

Er  is een rondgang geweest door Dhr Willy Peters VZ WPEN en Dhr Patrick Donderwinkel van Vivare om de achterpaden, cq brandgangen

te inspecteren op losliggenden tegels en andere obstakels.

Diverse achterpaden zullen worden hersteld.

Dan is er nog een opmerking van Vivare en WPEN.....

De bewoners zijn ZELF verplicht om hun achterpaden/brandgangen schoon te houden van onkruid

en obstakels. Dit word NIET meer door Vivare gedaan.