Welkom op de website van

 

Wijkplatform Elst Noord

 

 

 

 
 

 

BELANGRIJKE MEDEDELING

VERGADERING GAAT NIET DOOR!

Beste leden en belangstellende langs deze weg en met dit bericht delen wij u mee dat de vergadering van het Wijkplatform Elst Noord voor komende woensdagavond 27 maart niet door gaat, dit naar aanleiding van een gesprek met onze kernenadviseur Merijn van der Mooren, daar er nog enkele projecten lopen waar wij nog geen antwoord op hebben en omdat Merijn (hij wordt voor de 2e maal papa) niet met zekerheid kan zeggen of hij aanwezig kan zijn op de vergadering en wij dit wel nodig achten, hebben wij besloten hem te cancelen.
 
Wij gaan nu kijken of woensdag 24 april gaat lukken, op 26 april begint de meivakantie. OOK DEZE DATUM GAAT NIET DOOR
 
De notulen van de vorige vergadering en de nieuwe agenda krijgt u dan toegestuurd.
 
Mvg,
 
Willy Peters,
Vz Wijkplatform Elst Noord.