Vanaf heden is de agenda via de link te lezen, ook kunt u deze op uw eigen pc opslaan cq uitprinten.

Agenda 2020
 
 
 
 
Agenda 2019
 
 
 

Agenda 2018

Agenda NOVEMBER 2018.docx (55926)

Agenda Sept 2018.docx (54,1 kB)

 

Agenda JUNI 2018.docx (55527)

Agenda APRIL 2018.docx (55453)

Agenda FEBRUARI 2018.docx (55074)

Agenda JANUARI 2018.docx (56108)

Agenda 2017

Agenda OKTOBER 2017 WPEN.docx (55500)

Agenda SEPT 2017 WPEN.docx (55568)

Agenda JUNI 2017 WPEN.docx (55572)

Agenda april 2017 WPEN.docx (55115)

Agenda Febr 2017 WPEN.docx (55693)

Agenda Jan 2017 WPEN.docx (53773)

Agenda 2016

Agenda NOVEMBER vergadering 21-11-2016 2016 WPEN.docx (53962)

Agenda 27 september 2016 WPEN.doc (68096)

Agenda mei 2016 WPEN.doc (68608)

Agenda maart 2016 WPEN.doc (69120)

Agenda wpn 1 maart 2016.doc (66048)

Agenda jan 2016 WPEN.doc (68096)

Agenda 2015

Agenda wpn 10 DEC 2015.doc (67584)

Agenda wpn 27 okt 2015.doc (67584)

Agenda wpn 8 sept 2015.doc (66048)

Agenda wpn 30 juni2015.doc (67584)

Agenda wpn 12 mei 2015.doc (67584)

Agenda wpn 24 maart 2015.doc (67584)

Agenda wpn 20 januari 2015.doc (67072)

 

 

Agenda 2014

Agenda wpn 16 DECEMBER 2014.doc (65536)

Agenda wpn 28 oktober 2014.doc (68096)

Agenda wpn 26 augustus 2014.doc (68096)

Agenda wpn 27 mei 2014.doc (68096)

Agenda wpn 25 maart 2014.doc (67584)

Agenda wpn 25 februari 2014.doc (67072)

Agenda wpn 28 januari 2014.doc (66048)

Agenda's 2013

Agenda wpn 24 september 2013.doc (65536)

Agenda wpn 29 oktober 2013.doc (65536)

Agenda wpn 26 november 2013.doc (65024)

Agenda wpn 17 december 2013.doc (66048)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Elst,19 juni 2013


Betreft: Uitnodiging vergadering Wijkplatform Elst-Noord.

 

Geachte dames en heren,

 

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van het Wijkplatform Elst Noord en wel op dinsdag 25 juni 2013

Plaats van handeling: in het gebouw van de huurdersvereniging aan de Verdistraat 27A te Elst.

Aanvang: 20:00 uur.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda.
 3. Notulen van dinsdag 28 mei 2013
 4. Mededelingen:
  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Hans Holtrop namens de Koninginnebuurt
 5. Drugs in kinderspeeltuintje!! (Ramon-BOA)
 6. Noodkreet naar alle Dorpsraden cq Wplatforms over de DOP´s.
 7.  Park Lingezegen.(Feike)
 8. Boomwortels en stoeptegels.
 9. Loslopende dieren.
 10. Verkeersongevallen i.s.m.Wijkplatform Oost.
 11.  Wie weet!!
 12.  Rondvraag.
 13.  Sluiting.

 

 

 

 

 

                                                                                                               Elst,24 mei 2013


Betreft: Uitnodiging vergadering Wijkplatform Elst-Noord.

 

Geachte dames en heren,

 

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van het Wijkplatform Elst Noord en wel op Dinsdag 28 mei 2013

Plaats van handeling: in het gebouw van de huurdersvereniging aan de Verdistraat 27A te Elst.

Aanvang: 20:00 uur.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda.
 3. Notulen van maandag 22 april 2013
 4. Mededelingen:
  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Hans Holtrop namens de Koninginnebuurt
 5. Toelichting wmo avond 14 mei jl (Sandra)
 6. Ouderen veilig thuis (alle)
 7.  Park Lingezegen.(Feike)
 8.  Wie weet!!
 9.  Rondvraag.
 10.  Sluiting.

 

                                           

                                                                                                               Elst,16 april 2013


Betreft: Uitnodiging vergadering Wijkplatform Elst-Noord.

 

Geachte dames en heren,

 

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van het Wijkplatform Elst Noord en wel op maandag 22 april 2013

Plaats van handeling: in het gebouw van de huurdersvereniging aan de Verdistraat 27A te Elst.

Aanvang: 20:00 uur.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda.
 3. Notulen van dinsdag 26 maart 2013
 4. Mededelingen:
  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Hans Holtrop namens de Koninginnebuurt
 5. Voortgang gezamelijke actie van de 3 wijkplatforms. (Willy of  Sandra)
 6. Bezoek Noord-Zuidlijn klankbordgroep Centrum Elst.(Willy of  Sandra)
 7.  Park Lingezegen.(Feike)
 8. Vergadering Spoorzone-Heinz en HdG.(Ans)
 9. Verslag plaatsing Koningslinde.(Ans)
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

 

                                                                 

 

                                                                                                                     Elst,20 maart 2013


Betreft: Uitnodiging vergadering Wijkplatform Elst-Noord.

 

Geachte dames en heren,

 

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van het Wijkplatform Elst Noord en wel op dinsdag 26 maart 2013

Plaats van handeling: in het gebouw van de huurdersvereniging aan de Verdistraat 27A te Elst.

Aanvang: 20:00 uur.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda.
 3. Notulen van dinsdag 19 februari 2013
 4. Mededelingen:
  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Sandra Mennen de Gemeente
  • Hans Holtrop namens de Koninginnebuurt

 

 1. Gezamelijke Actie van de 3 wijkplatforms. (Willy)
 2. Klankbordgroep Centrum Elst.(Willy)
 3.  Park Lingezegen.(Feike)
 4. Voortgang Jongeren Uitvlucht bij Triade.(Willy)
 5. Koningsboom+Opdracht WPEN.(Ans)
 6. Voortgang Valburgseweg.(Ans)
 7. Volgende vergadering is verplaats naar maandag 22 april 2013
 8. Rondvraag

 

 1. Sluiting.

 

 

       

 

 

 

 

       Namens het Wijkplatform Elst-Noord,

       Theo van Beuningen.

 

 

                                                                                                                       


Betreft: Uitnodiging vergadering Wijkplatform Elst-Noord.

 

Geachte dames en heren,

 

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van het Wijkplatform Elst Noord en wel op dinsdag 15 januari 2013

Plaats van handeling: in het gebouw van de huurdersvereniging aan de Verdistraat 27A te Elst.

Aanvang: 20:00 uur.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda.
 3. Mededelingen:
  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Sandra Mennen de Gemeente
  • Hans Holtrop namens de Koninginnebuurt

 

 1. Gezamelijke Actie van de 3 wijkplatforms te weten over Meer voorzieningen voor ouderen in Elst.
 2. Nieuwjaarsreceptie.
 3. Inloopavond deelgebieden De Park en Waterrijk Park Lingezegen.
 4. Onderzoek snelfietsroute Stadsregio Arnhem Nijmegen.
 5. Terugkoppeling Evenementencafe.
 6. Voortgang Valburgseweg.
 7.  Rondvraag.

 

 1. Sluiting.

 

 Namens het Wijkplatform Elst-Noord,

      Theo van Beuningen.

 

       

 

 

 

 

      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

                                                                                                               Elst,14 november 2012


Betreft: Uitnodiging vergadering Wijkplatform Elst-Noord.

 

Geachte dames en heren,

 

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van het Wijkplatform Elst Noord en wel op dinsdag 20 november 2012

Plaats van handeling: in het gebouw van de huurdersvereniging aan de Verdistraat 27A te Elst.

Aanvang: 20:00 uur.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Presentatie (vernielingen oud en nieuw) Politie
 3. Foto maken voor de nieuwsbrief
 4. Vaststellen agenda.
 5. Notulen van dinsdag 2 oktober 2012
 6. Mededelingen:
  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Sandra Mennen of Rene Verheijen namens de Gemeente
  • Hans Holtrop namens de Koninginnebuurt
  • Noes Peilouw namens de Molukkers
 7. Dorpsquiz
 8. Klankbordgroep centrum Elst
 9. Park Lingezegen.
 10. Vrijwilligers avond zetten
 11. Voortgang Valburgseweg
 12. Busvervoer (zie bijlage)
 13. Buren in Aktie
 14. Rondvraag.
 15. Sluiting.

 

 

 

 

       Namens het Wijkplatform Elst-Noord,

       Theo van Beuningen.

 

Agenda komende vergadering

Elst 16 oktober 2012.

 

Beste genodigden,

Hierbij de agenda voor de gezamenlijke jaarlijkse vergadering van de 3 Wijkplatforms op donderdag 25 oktober 2012, tevens sturen wij de notulen van de afgelopen vergadering mee.

 

 • Opening door Willy Peters, voorzitter van het organiserende wijkplatform, hierna zal Sandra Mennen als voorzitter deze avond leiden.
 • Vaststellen agenda.
 • Notulen van 29 september 2011.
 • Mededelingen ( Fred – John – Willy - Sandra ).
 • Korte presentatie op verzoek van de Politie (dit onder voorbehoud).
 • Bespreking cq discussie over de diverse punten van inbreng door de 3 voorzitters.
 • Rondvraag.
 • Sluiting (uiterlijk om 22.00 uur).
 • Hierna is de gelegenheid om op het kantoor van de HvOB een hapje en drankje te nuttigen.

 

Wij hopen u allen op donderdag 25 oktober om 19.30 uur te mogen begroeten op het kantoor van de Huurdersvereniging Over-Betuwe. Verdistraat 27A 6661 AN Elst (OB).

 

Het Wijkplatform Elst Noord.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

                                                                                                               Elst,  23 september 2012


Betreft: Uitnodiging vergadering Wijkplatform Elst-Noord.

 

 

 

Geachte dames en heren,

 

 

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van het Wijkplatform Elst Noord en wel op dinsdag 2 oktober 2012

Plaats van handeling: in het gebouw van de huurdersvereniging aan de Verdistraat 27A te Elst.

Aanvang: 20:00 uur.

 

Agenda:

 

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Gesprek met Richard Hosper van de Gemeente.
 4. Notulen van dinsdag 28 augustus 2012
 5. Mededelingen:
  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Sandra Mennen of Rene Verheijen namens de Gemeente
  • Hans Holtrop namens de Koninginnebuurt
  • Noes Peilouw namens de Molukkers

 

 1.  Klankbordgroep centrum Elst.
 2. Park Lingezegen.
 3. Voortgang struinpad.
 4. Verkeer Valburgseweg. Verslag Kees Vogels (zie bijlage).
 5. Rondvraag.
 6. Sluiting.

 

       Namens het Wijkplatform Elst-Noord,

       Theo van Beuningen.